Fabrieksgarantie van BORA

BORA biedt de consument een fabrieksgarantie van 2 jaar op zijn producten. Deze garantie komt bovenop de wettelijke garantieaanspraken die de consument tegenover de verkoper van onze producten heeft.

De fabrieksgarantie is van toepassing op de hier vermelde BORA-producten die zijn aangeschaft bij erkende BORA-dealers of door BORA opgeleide verkopers en geïnstalleerd binnen de Europese Unie (overzeese gebieden uitgesloten), Zwitserland, Liechtenstein, Oekraïne, Rusland, Noorwegen, Servië, Israël, Groot-Brittannië, IJsland, India, Australië en Nieuw-Zeeland, met uitzondering van producten die door BORA zijn aangeduid als universele producten of accessoires:

De fabrieksgarantie begint te lopen zodra de erkende BORA dealer het BORA product aan de consument overdraagt en geldt gedurende 2 jaar. De consument heeft de mogelijkheid om zich te registreren op www.bora.com/registration en zodoende een verlenging van de fabrieksgarantie te bekomen.
Voor BORA producten uit de categorie verlichting wordt de garantie verlengd tot 5 jaar na registratie.

Voorwaarde voor de fabrieksgarantie is dat de BORA producten op vakkundige wijze (volgens de specificaties van het BORA ventilatiehandboek en de BORA bedieningshandleiding, die van kracht waren op het moment van installatie) en door een erkend BORA dealer werden gemonteerd. De consument moet zich tijdens het gebruik aan de richtlijnen en instructies in de bedieningshandleiding houden.

Om aanspraak te maken op de garantie, dient de klant het defect direct bij zijn dealer of rechtstreeks bij BORA te melden en moet hij een bewijs van aankoop voorleggen. Als alternatief kan de consument een bewijs van aankoop leveren door zich te registreren op www.bora.com.

BORA garandeert dat alle BORA producten vrij zijn van materiaal- en productiefouten. De fout moet al bestaan op het moment van levering aan de consument. Bij toepassing van de garantie begint deze niet opnieuw te lopen.

Bij defecten aan BORA producten zal BORA deze volgens eigen inzicht herstellen of vervangen. Alle kosten voor het verhelpen van gebreken, die onder de fabrieksgarantie vallen, zijn voor rekening van BORA.

De volgende zaken zijn uitdrukkelijk niet gedekt door de fabrieksgarantie van BORA:

 • BORA producten die niet bij een erkend BORA dealer of bij door BORA opgeleide verkopers werden aangekocht;
 • Schade die voortvloeit uit het niet naleven van de bedieningshandleiding (dit omvat ook de reiniging en het onderhoud van het product). Hierbij is er sprake van een verkeerd gebruik;
 • Schade veroorzaakt door normale slijtage, bijv. slijtagesporen op het kookveld;
 • Schade veroorzaakt door externe invloeden (bijv. transportschade, binnendringen van condenswater, schade door natuurlijke evenementen zoals blikseminslagen)
 • Schade veroorzaakt door herstellingen of herstelpogingen, die niet door BORA of door een door BORA erkend persoon werden uitgevoerd;
 • Schade aan plastic frames, glazen onderdelen, metalen onderdelen (gecoat en ongecoat), aanraakscherm, plastic en andere slijtdelen.
 • Spanningsschommelingen;
 • Gevolgschade of schadevorderingen die het defect overschrijden;
 • Schade aan de kunststofonderdelen.

 

Andere specifieke vrijstellingen voor stoombakovens

 • Schade veroorzaakt door water of vuil als gevolg van ontbrekende afdekkingen of elementen;
 • Schade veroorzaakt door toevoeging van water aan de ovenruimte;
 • Schade veroorzaakt door verlenging van de aanvoer- en afvoerslang die niet geschikt is voor drinkwater of niet-gespecificeerde leidingen door middel van een adapter;


Wettelijke rechten, in het bijzonder de wettelijke garantieaanspraken of productaansprakelijkheid, worden niet beperkt door deze garantie.

Als een defect niet gedekt is door de fabrieksgarantie, kan de consument een beroep doen op de technische service van BORA, maar dient hij zelf de kosten te dragen. Het Duitse recht is van toepassing op deze garantievoorwaarden

 

U kunt ons bereiken op

BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstrasse 1, 6342 Niederndorf, Oostenrijk

Telefoon: +800 7890 0987
Maandag tot donderdag van 08:00 - 18:00 en vrijdag van 08:00 - 17:00

E-mail: support@bora.com