Service actie

Mochten wij door eigen controles of marktobservatie ontdekken dat producten, productonderdelen of accessoires niet voldoen aan de kwaliteitsnormen van BORA, dan willen wij hierover contact met u opnemen, zodat wij u direct kunnen informeren over productgebreken, mogelijke gevaren en passende oplossingen.


Mogelijke dienstacties zijn:

  • Terugroepen van producten, productonderdelen of accessoires
  • Serviceoproepen wegens product-, materiaal- of verwerkingsfouten
  • Vervanging van het aangetaste productonderdeel
  • ....


De kosten voor serviceacties of de vervanging van productonderdelen komen geheel voor rekening van BORA.

Alle gegevens die bij een dienstactie worden verzameld, worden opgeslagen door

BORA Vertriebs GmbH & Co. KG
Innstra├če 1
6342 Niederndorf
Oostenrijk

verwerkt en niet aan derden doorgegeven.

Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken. De herroeping laat de rechtmatigheid van de tot dan toe uitgevoerde verwerking onverlet.

Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan schriftelijk contact met ons op via datenschutz@bora.com

Meer informatie over gegevensbescherming bij BORA vindt u hier in onze verklaring over gegevensbescherming.